ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ  ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพหนึ่ง ผลิตภัณฑ์  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือมีผลิตภัณฑ์หนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภ ...
  ส่ง 6 ก.ค. 2559 01:56 โดย โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  ส่ง 18 ส.ค. 2559 22:00 โดย โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ 6  กรกฎาคม  2559  ตัวแทนคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือร่วมเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่โรงเรียนเมืองน้อยราษฎรนุเคราะห์  อ.เมือง  จ ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 23:55 โดย โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 29  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล จากคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
  ส่ง 4 ก.ค. 2559 03:27 โดย โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2559   เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนในแต่ละปี  เพื่อให่ครูได้รับศิษย์ด ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2559 03:01 โดย โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ห้วยบงเหนือยกเลิกการรับครูอัตราจ้างชั่วคราวแล้ว                                                                                                                    
  ส่ง 24 มี.ค. 2558 14:07 โดย กฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

 
 

หน่วยงานทางการศึกษา